A.TR Belgesi AB ülkelerine yapılacak ihracatta kullanılan bir dolaşım belgesidir. Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için düzenlenir. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlayan belgedir. A.TR sertifikası matbu haldedir ve ihracatçı firma ya da vekalet verdiği gümrük müşaviri tarafından doldurulur. Daha sonra bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Odasına onaylattırılır. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülkenin gümrüğüne ibraz edilmesi gerekir.

A.TR Belgesi Örneği

A.TR dolaşım belgesi üzerinde yer alan bilgiler

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi

2 no.lu hane Doldurulması zorunlu değildir. Taşıma belgesinin tarihi ve numarası

3 no.lu hane İthalatçı firma’nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma’nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

5. no.lu hane Malın hangi ülkeden ihraç edileceği ülke (TÜRKİYE)

6 no.lu hane Varış ülkesi. Bu haneye yazılacak ülke mutlaka AB ülkelerinden biri olmalıdır.

7 no.lu hane Taşımaya ilişkin bilgiler.(TIR, uçak, gemi vb);

8 no.lu hane (Gözlemler) Ticaret ve Sanayi Odası tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur.

Yeşil menevişli ve Odamızda kalacak bir nüshası boş bırakılmak kaydıyla diğer üç nüshaya mühür vurulur ve imzalanır. Bu sütuna ayrıca İngilizce olmak kaydıyla tasdik tarihini belirten tarih kaşesi de vurulur.

9 no.lu hane İhracata konu malların sıra numarası;

10 no.lu hane İhracata konu malların ad, marka, cins, koli vb. bilgileri

11 no.lu hane İhracata konu malların brüt ağırlığı

12 no.lu hane Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenir.

13 no.lu hane İhracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası ile evrakın doldurulma tarihi yazılır.

Eğer ithalatçı AB’ye sonradan giren ülkelerden birinde ise bu bölüme ayrıca “European Community” ibaresi de yazılmalıdır.

A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

– Taahhütname

– İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. Fatura Maliye Bakanlığı onaylı veya Noter tasdikli olmak zorundadır.

– Türk menşeli olmayan mallar için malın menşeini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi, 3. Ülke menşeli mallarda Gümrük vergisinin ödendiğine ilişkin Gümrük Vezne Alındısı

A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi arasında ne fark vardır?

A.TR Dolaşım Belgesi 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen bir belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez.EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.