Gümrük Beyannamesi

4’lü ve 8’li takım olarak bastırılan gümrük beyannamesi ihracatta kullanılan en önemli belgelerden biridir. 8’li takım beyannamenin 1, 2, ve 3’ncü sayfaları ihracatta kullanılırken, 6, 7 ve 8’nci sayfalar ithalatta kullanılır. 1, 4 ve 5’nci sayfalar ayrıca transit beyannamesi olarak da işlem görür. Bir gümrük beyannamesine sadece GTİP numarası aynı olan bir tek mal veya mal grubu yazılır. Eğer birden fazla mal beyan edilecekse devam formunun 1, 2 ve 3’ncü sayfaları ek olarak kullanılabilir. Ancak devam formu 3’ten fazla olamaz; eğer kalem sayısı 10’dan fazla olursa, kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu bir liste beyannameye eklenir.

Gümrük Beyannamesi ihracatçının kendisi ya da ihracatçının gümrük müşaviri tarafından düzenlenmektedir.

Gümrük Beyannamesi
Gümrük Beyannamesi

Gümrük Beyannamesine Kaydedilen Bilgiler

 • Beyan (Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde “EU” kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise “EX” kodu yazılır.)
 • Gönderici/İhracatçı
 • Formlar (Birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur.)
 • Yükleme Listeleri (Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde)
 • Kalem Sayısı (Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır.)
 • Kap Adedi
 • Referans Numarası
 • Alıcı
 • Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci
 • Gideceği Ülke (İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu yazılır.)
 • Ticaret Yapılan Ülke (İhracat yapılan ülkenin kodu yazılır.)
 • Tarım Politikası
 • Beyan Sahibi / Temsilcisi
 • Çıkış/İhracat Ülkesi (Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı bu kutuya yazılır.)
 • Menşe Ülke
 • Gideceği Ülke (Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı yazılır.)
 • Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke
 • Konteyner
 • Teslim Şekli
 • Sınırı Geçecek Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke
 • Döviz ve Toplam Fatura Bedeli
 • Döviz Kuru
 • İşlemin Niteliği (Ticari sözleşmelere ilişkin kod yazılır.)
 • Sınırdaki Taşıma Şekli
 • Dahili Taşıma Şekli
 • Yükleme Yeri
 • İhracat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır. Ödeme şekli kaydedilir.
 • Çıkış Gümrük İdaresi
 • Eşyanın Bulunduğu Yer
 • Kaplar ve Eşyanın Tanımı – Kapların Marka ve Numaraları – Konteyner numara(lar)ı – Adet ve Cinsleri – Kalem No
 • Eşya Kodu (GTİP No)
 • Menşe Ülke Kodu
 • Brüt Ağırlık (Kg)
 • Rejim
 • Net Ağırlık (Kg)
 • Kota (Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.)
 • Özet Beyan
 • Tamamlayıcı Ölçü (Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.)
 • Ek Bilgi, Sunulan Belgeler, Ön İzinler
 • Vergilerin Hesaplanması
 • Ödemenin Ertelenmesi
 • Antreponun Tipi ve Kodu
 • Yer ve Tarih

 

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.